Характеристики

Наименование: Ресан бетон
Предназначение: Открити площи - складове, паркинги, пътища

Индустриалните настилки от шлайфан и ресан бетон са широко приложими при тежък и интензивен трафик, високо натоварване, площи  на открито и закрито, индустриални, складови и вискостелажни сгради, жилищни и обществени сгради, спортни съоръжения и други.

 

   Индустриалните настилки от ресан бетон се отличават с висока якост, износоустойчивост, равнинност, лесна и почти никаква поддръжка, дълъг експлоатационен живот и кратки срокове за изпълнение.

 

Изпълнението на ресан бетон се състои в:

- Подготовка на основата

- Уплътнена/валирана трошенокаменна настилка или подложен бетон 

- Полагане на полиетилен за отделяне от основата или грунд за свързване със стария бетон

- Влагане на армировка – заварена мрежа или стоманени и ПВЦ и ПП фибри

- Полагане по зададени нива на подходяща марка бетон /не по-малко от С20/25 или Б25/

-  Вибриране на бетона за уплътняване

- Роторно заглаждане – на тава и перки

- Влагане на посипка / повърхностен втвърдител

- "Ресане" /надраскване/ на бетона за постигане на релеф на повърхността за противоплъзгащ ефект

- Запечатване с импрегнатор /влагозадържащ. Кристализиращ или с комбиниран ефект/

- Прорязване на конструктивни фуги

- Запълване на конструктивни фуги

 

* За подове с изключително тежък и интензивен трафик предлагаме решения за  безфугови настилки.

 

От нас може да закупите матеиали за шлайфан бетон:

- Посипки / индустриален топинг

- Полипропиленови, стоманение и ПВЦ фибри

- Импрегнатори – влагозадържащи, кристализиращи, маслоустойчиви, с комбиниран ефект

 
 
 

Описание

Индустриалните настилки от шлайфан и ресан бетон са широко приложими при тежък и интензивен трафик, високо натоварване, площи  на открито и закрито, индустриални, складови и вискостелажни сгради, жилищни и обществени сгради, спортни съоръжения и други.

 

   Индустриалните настилки от ресан бетон се отличават с висока якост, износоустойчивост, равнинност, лесна и почти никаква поддръжка, дълъг експлоатационен живот и кратки срокове за изпълнение.

 

Изпълнението на ресан бетон се състои в:

- Подготовка на основата

- Уплътнена/валирана трошенокаменна настилка или подложен бетон 

- Полагане на полиетилен за отделяне от основата или грунд за свързване със стария бетон

- Влагане на армировка – заварена мрежа или стоманени и ПВЦ и ПП фибри

- Полагане по зададени нива на подходяща марка бетон /не по-малко от С20/25 или Б25/

-  Вибриране на бетона за уплътняване

- Роторно заглаждане – на тава и перки

- Влагане на посипка / повърхностен втвърдител

- "Ресане" /надраскване/ на бетона за постигане на релеф на повърхността за противоплъзгащ ефект

- Запечатване с импрегнатор /влагозадържащ. Кристализиращ или с комбиниран ефект/

- Прорязване на конструктивни фуги

- Запълване на конструктивни фуги

 

* За подове с изключително тежък и интензивен трафик предлагаме решения за  безфугови настилки.

 

От нас може да закупите матеиали за шлайфан бетон:

- Посипки / индустриален топинг

- Полипропиленови, стоманение и ПВЦ фибри

- Импрегнатори – влагозадържащи, кристализиращи, маслоустойчиви, с комбиниран ефект