Настилки за хранително-вкусова промишленост

Настилки за хранително-вкусова промишленост

Характеристики

Наименование: Настилки за хранително- вкусова промишленост
Предназначение: За месопреработка, млекопреработване, консервна промишленост, сладкарство и хлебопекарство, пакетажни и др. фабрики

Flowfresh HF е идеален за мокри преработвателни зони, които са обект на големи обеми трафик, като зони за производство и подготовка на храни и химически преработвателни предприятия. Антибактериално финишно покритие на полиуретан-цементова основа. Устойчиво на влиянието на различни химикали. Дава леко грапав завършек на пода.

 

Предимства на FLOWFRESH HF:

 

-Антимикробни свойства: Съдържа Polygiene, антимикробна добавка 

-Хигиенен: Спазва хигиенните изисквания и е сертифициран от HACCP International

-Висока термична устойчивост: от -40°С до +120°С (9 mm)

-Износоустойчивост: Висока износоустойчивост и устойчивост на удар

 

Антимикробни свойства: Антибактериалната съставка Polygiene® във Flowfresh HF унищожава повечето познати видове бактерии и гъби, които са в контакт с пода. Антимикробно активно вещество: сребърен биоцид Тествано: ISO 22196 / JIS Z 2801.

 

Изисквания за основата: Бетоновата или циментова основа трябва да издържа на минимум 25N/mm2. Да е почистена от замърсявания като остатъци от подготовката й, прах и други. Основата трябва да е суха до 75% RH както и при BS 8204 (съдържание на влага 5% по тегло), да няма пара или налягане на подпочвени води. Ако не е предложена друга пароустойчива мембрана, Hydraseal DPM оже да се положи преди системата Flowfresh HF. Там където устойчивостта на висока температура е критична FlowfreshPrimer. Моля,консултирайте се с техническата карта на продукта.

Екологична информация: Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхностт, намаля нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Съответства на кредита LEED EQ 4.2. изисквания: съдържание на летливи органични съединения <50g/ l.

 

 

Технически профил*
Пожароустойчивост
EN 13501-1 Bn - s1
Противохлъзгавост**
EN 13036- 4 Сухо  80, Мокро  40
Температуроустойчивост от -25°C до +90°C (6мм)           от -40°C до +120°C (9мм)
Водопромокаемост съгласно тест Karsten (непромокаем)
Износоустойчивост RWA1 PEN 13892-5
Сила на натиск  >50 N/mm2 EN 13892-2
Удароустойчивост IR20 EN ISO 6272-1
Якост на натиск 55 N/mm2 (EN 13892-2)
Якост на огъване 20 N/mm2 (EN 13892-2)
Якост на опън >10 N/mm2 BS 6319
Сила на свързване 2,8 Mpa, EN 13892-8
Време за втвърдяване 10˚C 20˚C 30˚C
Леко проходим  36ч. 24ч. 12ч.
Тежък трафик  72ч. 48ч. 24ч.
Пълно химическо свързване 10 дни 7дни 5дни
Забележка: Смолата може да промени цвета си с времето (проявява пожълтяващ ефект). Промяната на цвета зависи на присъстващите нива на UV светлина и топлина, а оттам и на скоростта на промяната не може да се предвиди. Това е по-забележимо при много осветени места, но това не променя характеристиките на химическата устойчивост. 
 

Интензивно оцветени продукти (например оцветители за коса, медицински дезинфектанти и др.) и миграция на пластификатор (например от каучук гуми) може да доведе до необратимо обезцветяване на повърхността. Моля обърнете се към нашият екип за допълнителни съвети.

Описание

Антибактериалните индустриални настилки са подходящи за хранително-вкусовата промишленост, като предлагаме подходящо покритие за всеки отрасъл - месопреработка, млекопреработване, консервна промишленост, сладкарство и хлебопекарство, пакетажни и др. фабрики и производствени цехове.

Отличават се със следните качества:

- износоустойчиви, подходящи за тежък интензивен трафик от мотокари, колички, пешеходен и друга техника и оборудване

- Висока хигиенност

- Противоплъзгащи - за мокри помещения

- Температуроустойчиви - за хладилни помещения и при разливи на горещи мазнини, конденз и др.

- Химически устойчиви – при разливи на химикали, наличие на много сол, конденз, за големи температурни амплитуди и др.

- За чисти помещения от различни категории

- Безфугови и със заоблени ъгли  (холкери)

- лесна поддръжка и изключително дълъг експлоатационен живот

- без специфични изисквания за основата-  могат да се полагат върху частично увредени и компрометирани подове.

Снимки