Настилки за болници и фармация

Настилки за болници и фармация

Характеристики

Наименование: Настилки за болници и фармация
Предназначение: Настилки за болнични заведения, лаборатории, аптеки, аптечни складове и др.
Елементи: Антибактериални саморазливни настилки

Антибактериалните настилки са подходящи за сектор фармация, болнични заведения, операционни зали, аптеки, аптечни складове и производства, лаборатории и др. 

 

 

 

 

Отличават се със следните качества:

- износоустойчиви, подходящи за тежък интензивен трафик от мотокари, колички, пешеходен и друга техника и оборудване

- Висока хигиенност

- Противоплъзгащи - за мокри помещения

- Температуроустойчиви

- Химически устойчиви – при разливи на химикали, наличие на много сол, конденз, за големи температурни амплитуди и др.

- За чисти помещения от различни категории- аптечни производствени складове, операционни, лаборатории и др.

- Безфугови и със заоблени ъгли  (холкери)

- Лесна поддръжка и изключително дълъг експлоатационен живот

- Без специфични изисквания за основата-  могат да се полагат върху частично увредени и компрометирани подове.

 

Технически профил*
Пожароустойчивост
EN 13501-1 Bn - s1
Противохлъзгавост**
EN 13036- 4 Сухо> 40, Мокро > 40
Температуроустойчивост до 60°C, периодични разливи: 70°C
Водопромокаемост съгласно тест Karsten (непромокаем)
Химическа устойчивост Моля обърнете се към нашият екип за повече информация 
Твърдост на повърхността SH100, EN 13892-6
Износоустойчивост Class ARO,5 PEN 13892-4
Сила на натиск  >75 N/mm2 EN 13892-2
Удароустойчивост IR20 EN ISO 6272-1
Якост на натиск 55 N/mm2 (EN 13892-2)
Якост на огъване 30 N/mm2 (EN 13892-2)
Якост на опън 15 N/mm2 BS 6319
Пропускливост на парите 1,36g/m2/mm/24h ASTM E96:60
Сила на свързване 3,0 Mpa, EN 13892-8
Време за втвърдяване 10˚C 20˚C 30˚C
Леко проходим  36ч. 24ч. 12ч.
Тежък трафик  72ч. 48ч. 24ч.
Пълно химическо свързване 12 дни 7дни 5дни
Забележка:
Смолата може да промени цвета си с времето (проявява пожълтяващ ефект). Промяната на цвета зависи на присъстващите нива на UV светлина и топлина, а оттам и на скоростта на промяната не може да се предвиди. Това е по-забележимо при много осветени места, но това не променя характеристиките на химическата устойчивост. 
Интензивно оцветени продукти (например оцветители за коса, медицински дезинфектанти и др.) и миграция на пластификатор (например от каучук гуми) може да доведе до необратимо обезцветяване на повърхността. Моля обърнете се към нашият екип за допълнителни съвети.

 

Изисквания за основата: Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на слепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилката. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (съдържание на влага 5% по тегло) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности,може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Екологична информация: Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхностт, намаля нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. 

Описание

Системата PERAN STB e комбинация от издръжливост и естетични свойства, което го прави идеален за натоварени търговски обекти, като хотели, казина, търговски центрове и места за отдих, където подът трябва постоянно да впечатлява, въпреки че е подложен на предизвикателни условия на място.

Ярките частици в пода създават атрактивен, изпъкващ ефект върху повърхността на пода и благодарение на високата си устойчивост на надраскване, химикали и абразия, той ще запази своята визуална привлекателност въпреки интензивния трафик, ударите и химическите разливи.

Антибактериалните настилки са подходящи за сектор фармация, болнични заведения, аптеки, аптечни складове, лаборатории и др. 

Отличават се със следните качества:

- износоустойчиви, подходящи за тежък интензивен трафик от мотокари, колички, пешеходен и друга техника и оборудване

- Висока хигиенност

- Противоплъзгащи - за мокри помещения

- Температуроустойчиви

- Химически устойчиви – при разливи на химикали, наличие на много сол, конденз, за големи температурни амплитуди и др.

- За чисти помещения от различни категории- аптечни производствени складове, операционни, лаборатории и др.

- Безфугови и със заоблени ъгли  (холкери)

- Лесна поддръжка и изключително дълъг експлоатационен живот

- Без специфични изисквания за основата-  могат да се полагат върху частично увредени и компрометирани подове.

Снимки