Спортната зала на гр. Садово вече е готова за експлоатация

Приключи работата ни в спортната зала в гр. Садово. На обекта изпълнихме полиуретанова система за спортни игрища InfraSPORT PU 410 Roll, която ще осигури качествена и дълготрайна експлоатация на помещението. Върху системата са разчертани игрови полета за волейбол и баскетбол. След монтиране на съответните спортни съоръжения, залата е готова да посрещне първите срещи.