Система InfraSPORT PU Top coat mat

Приключихме работата по обект спортна площадка в с. Катуница, общ. Садово. Система InfraSPORT PU Top coat matt - двупластова система от SBR гранулат и полиуретанов биндер, финишен пласт от син полиуретан.